fbpx
background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8

Huishoudelijk reglement

 1. De maximaal toelaatbare schaal voor modelauto’s op het circuit is 1:8.
 2. Bij modellen voorzien van een verbrandingsmotor, dient de motor blijvend van een doeltreffende uitlaat of demper te zijn voorzien, welke de 80dBA, gemeten op 10 meter afstand niet mag overschrijden. Dit kan mede gereduceerd worden door INS box als luchtfilter en een uitlaat met EFRA nummer te gebruiken.
 3. Het is te allen tijde verboden om modellen op het circuit te starten, te tanken of reparaties uit te voeren.
 4. Gelijktijdig gebruik makend van het circuit door verschillende soorten van modellen (Stockcars, formule wagens, elektro wagens, enz.) is, hetzij in overleg, niet toegestaan.
 5. Iedereen die niet direct betrokken is bij het gebruik van het circuit dient zich buiten de afzetting te houden.
 6. Indien er aanleiding toe is dat de activiteiten op het circuit gestopt moeten worden zal de wedstrijdleiding/bestuur hierover beslissen.
 7. De openingstijden van het circuit dienen te allen tijde nageleefd te worden, gehoudens speciale gevallen, waarover het dagelijkse bestuur de sectie beslist. De openingstijden zijn dagelijks van 10:00 uur tot 20:30 uur en op zondag van 10:00 uur tot 18:00 uur.
 8. De te gebruiken afstandsbesturingapparatuur dient te zijn geregistreerd en goedgekeurd door het ministerie van verkeer en waterstaat. Buiten de goedkeuring dient de afstandsbesturingapparatuur in goede werkende staat te zijn. Indien dit niet het geval is kan toegang tot het circuit worden ontzegd.
 9. Niet leden mogen alleen van het circuit gebruik maken indien toestemming is verleend door het bestuur. Zij dienen echter wel aan de gestelde eisen te voldoen alsmede de op een ledenvergadering vastgestelde vergoeding voor gebruik van het circuit te betalen. Let op: wegens omstandigheden is het momenteel niet mogelijk om als gastrijder van het circuit gebruik te maken zonder de begeleiding van een lid.
 10. De rijrichting op het circuit is linksom. Er kan alleen van rijrichting worden afgeweken wanneer dit wordt toegestaan door de wedstrijdleiding / bestuur.
 11. Bij gebruik van het circuit is altijd gebruik van het frequentiebord verplicht. Dit geldt niet indien gebruik gemaakt wordt van 2,4GHz systemen.
 12. Voor orde en netheid op en om het terrein is een ieder persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk.
 13. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur. 
2023  MBC de Sluis   Webdesign joomla templates