Hallo [FULLNAME],
Dit is de nieuwsbrief van MBC de Sluis
 
 
 

Leden

De eerste klusdag is geweest en de aanwezig leden hebben een best gedaan en we hebben flink wat stappen genomen.

Verder over de ALV.

ALV 2022 11-03-2022 20:00

Leden

 

De ALV is ook bij te wonen op lokatie.

We mogen van de speeltuin gebruik maken van hun vergaderruimte.

Dus :

Mogelijkheid 1 is op lokatie

Mogelijkheid 2 is met teams :  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ1N2Y3YTEtZDk3ZS00ODZiLWEwMTktNzkyODliYWZlNWE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d7790549-8c35-40ea-ad75-954ac3e86be8%22%2c%22Oid%22%3a%226e2c11c7-bd98-419c-840e-86a37e69f9f7%22%7d

Tot ons genoegen zijn er zijn  inmiddels genoeg kandidaten voor het bestuur aangemeld . Alleen zoeken we nog iemand om het wedstrijdsleidingsteam te versterken (M/V)

We zien uw graag.

Namens het bestuur

Alex Everling

Voorzitter