fbpx
background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8

ALV 2022 11-03-2022 20:00

Leden

 

De ALV is ook bij te wonen op lokatie.

We mogen van de speeltuin gebruik maken van hun vergaderruimte.

Dus :

Mogelijkheid 1 is op lokatie

Mogelijkheid 2 is met teams :  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ1N2Y3YTEtZDk3ZS00ODZiLWEwMTktNzkyODliYWZlNWE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d7790549-8c35-40ea-ad75-954ac3e86be8%22%2c%22Oid%22%3a%226e2c11c7-bd98-419c-840e-86a37e69f9f7%22%7d

 

We zien uw graag.

Namens het bestuur

Alex Everling

Voorzitter

2023  MBC de Sluis   Webdesign joomla templates