fbpx
background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8

Wedstrijdreglement rijden

Algemeen

 1. Inschrijving gebeurt voor de wedstrijd , tot uiterlijk 09:00 uur. Inschrijven gebeurd vooraf via MyRCM . Op de website staat een link hiernaar toe. Indien er niet vooraf ingeschreven is kan er een toeslag worden gerekend .
 2. Het inschrijfgeld, zowel voor binnen als voor buiten, is voor volwassenen € 5,00 , en voor kinderen t/m 17 jaar € 2,50 (voor de superstock geld een toeslag van 2,50€ voor de huur van de clubmotor). Men wordt verzocht persoonlijk te betalen (dit kan ook electronische) voor een soepele administratieve afhandeling.
 3. Gastrijders: Met ingang van 2007 is er een mogelijk voor niet-leden om mee te doen aan de clubwedstrijden, met de volgende restricties; voorinschrijven is verplicht, een maximum van 3 wedstrijden, een maximum van 25 rijders per wedstrijd (vandaar de voorinschrijving). Het inschrijfgeld is voor niet leden €15,- . Gastrijders worden niet meegenomen in het klassement van het clubkampioenschap.
 4. Iedereen die aan de wedstrijd mee doet die dag, dient te helpen met zowel op als afbouwen.
 5. Als er geschillen zijn, moet men daarvoor bij de wedstrijdleiding zijn.
 6. Mocht er dusdanig wild en agressief gereden worden door sommige rijders, dan is het aan de wedstrijdleiding om hiervoor een “Stop en Go” penalty uit te delen. En afhankelijk van de aard van de overtreding, kan de wedstrijdleiding de lengte van de “Stop en Go” naar eigen inschikken bepalen.
 7. De buitenbaan is geopend van 08.00 tot 00:00 uur. Buiten deze tijden is het niet toegestaan om te gaan rijden. Het circuit gaat voor wedstrijden om 9:00 open en dan mag er met electro al getraind worden. Voor brandstof gelden de openingstijden regels die eerder in dit document staan.
 8. De tot beschikking gestelde materialen en tafels dienen schoon en in goede staat achter gelaten te worden.
 9. In meer dan 1 klasse rijden is toegestaan. Houd rekening met het baaninzetten, de rijder is hiervoor verantwoordelijk.
 10. Om voor een prijs of een herinnering in aanmerking te willen komen, moet er minimaal aan 3 wedstrijden worden meegedaan.
 11. Zenders dienen aan de CE normen te voldoen.
 12. Aan een klasse dienen minimaal 5 deelnemers mee te doen, anders kan de wedstrijdleiding die klasse uitsluiten. Zijn er in een klasse te weinig deelnemers, dan kan de wedstrijdleiding 2 beslissingen nemen:
  1. De wedstrijdleiding laat alsnog die klasse rijden met minder dan 5 rijders/sters.
  2. De wedstrijdleiding beslist om de desbetreffende rijders/sters in een andere klasse in te delen, en wel in een zo gelijkwaardige klasse.
  3. De wedstrijdleiding beslist de rijder(s) niet te laten starten als er geen geschikt alternatief is.
 13. In de elektro klasses mag er gesmeerd worden met reukloze smeermiddelen tenzij in het technisch reglement anders staat vermeld. De auto dient wel met droge banden op de baan te verschijnen. Bij het trekken van de bekende zwarte strepen op het circuit kan de wedstrijdleiding beslissen de deelnemer te diskwalificeren.
 14. Puntentelling per wedstrijd gaat als volgt:
  1 = 100 2 =98 3 = 96 4 = 92 5 = 90 6 = 89 Etc . -1 punt.
  Het behaalde eindresultaat in de finale(s) levert de punten op.
 15. Het eindklassement wordt bepaald door het aantal verreden clubwedstrijden op te tellen minus 1 schrap resultaat. Degene met de meeste punten na aftrek van het schrap resultaat is de clubkampioen. Bij gelijke punten wordt gekeken naar degene welke de meeste hoogst behaalde resultaten heeft gehaald. Dus bij gelijk aantal 1ste plaatsen kijken naar behaalde 2de plaatsen enz. Is dan het resultaat nog steeds hetzelfde geldt de uitslag van de laatste wedstrijd.

 Wedstrijdverloop algemeen indoor / outdoor

 1. Na aanmelding van de wedstrijd wordt bekend gemaakt in welke heat je bent ingedeeld, je autonummer is het nummer waarmee je het laatste seizoen geëindigd bent in de eindresultaten.
 2. Na een gereden heat dien je baan in te zetten of te zorgen voor een vervanger en dit even melden aan de wedstrijdleiding. Indien men hier niet aan gehoor geeft, kan de wedstrijdleiding hiervoor een straf uitdelen. Dit kan zijn dat je een waarschuwing krijgt of dat er 1 ronde van je heat wordt afgetrokken. Bij een finale levert deze 1 ronde aftrek van je finale resultaat op. Bij herhaling kan uitsluiting van het verdere verloop van de wedstrijd volgen.
 3. Storingen en problemen dienen bij de wedstrijdleiding te worden gemeld.
 4. Bij onderlinge geschillen beslist te allen tijde de wedstrijdleiding.
 5. De wedstrijdleiding geeft +/-3 minuten van te voren welke heat er gereden gaat worden.
 6. Uitstel van een heat is niet mogelijk, tenzij de wedstrijdleiding anders beslist.
 7. Uitstel van een (sub) finale kan op verzoek en wordt eenmalig gegeven en heeft een maximale duur van 5 minuten.
 8. De uitslagen van de heats worden in de buurt van de wedstrijdleiding opgehangen.
 9. Eventuele informatie wordt bij de wedstrijdleiding verstrekt.
 10. Tijdens de wedstrijd dient er met één auto te worden gereden, indien er onherstelbare schade is kan aan de wedstrijdleiding worden gevraagd of er een andere auto mag worden ingezet.
 11. De wedstrijd voor alle klasse gaat als volgt; eerst worden er drie kwalificatie heats gereden daar uit gaan de 2 snelste rechtstreeks naar de finale. Er worden halve finales gereden, winnaars van de halve finale gaan over en de rest wordt aangevuld door de tijd snelste totdat er 10 rijders(sters) zijn.
 12. Heats worden op de startstreep gestart, (sub) finales op de grid-start.
 13. Rijders(sters) zijn zelf verantwoordelijk voor de werking van de transponder. Wanneer blijkt dat het tel systeem niet werkt wordt er (indien mogelijk) met de hand geteld.
 14. Bij een valse start wordt tijdens een heat een straf door de wedstrijdleiding opgelegd, een (sub) finale wordt er herstart en wordt de veroorzaker achteraan gezet.
 15. Het is niet toegestaan tijdens de heat of (sub) finale met de zender van de rijderstelling te komen.
 16. Na elke heat of finale kan de auto bij de wedstrijdleiding ter keuring worden opgevraagd.
 17. Bij nat weer:
  1. Start uitstellen totdat de baan is opgedroogd. Wanneer de baan om 11:00 uur droog is, de wedstrijd aanvangen als een normale wedstrijd.
  2. Als de baan om 12:00 uur nog nat is, dan de wedstrijd afblazen en iedereen hun inschrijfgeld teruggeven. Wanneer de baan om 12:00 uur droog is dan geldt het volgende:
   1. Twee heats van 5 minuten.
   2. Semi finales 15 minuten voor brandstof en 5 minuten voor elektro.
   3. Finale brandstof is 30 minuten en elektro 2-WD 6 minuten en voor de 4-WD 5 minuten.
  3. Indien het gaat regenen tijdens de wedstrijd, maximaal 1 uur wachten en kijken of de baan opdroogt. Blijkt na 1 uur dat de baan aan het opdrogen is, dan nogmaals 1 uur wachten. Is de baan daarna nog te nat om te gaan rijden dan geldt het volgende:
   1. Als er 1 of 2 heats gereden zijn, geldt de wedstrijd niet; en men krijgt hun inschrijfgeld terug.
   2. Als er minimaal 3 heats verreden zijn dan geldt de wedstrijd als gereden. Ook begint het kort daarna te regenen. En geldt dus de kwalificatie stand na 3 heats, als einduitslag van de wedstrijd.
  4. Wanneer het gaat regenen tijdens de semi finales, dan wordt de wedstrijd gestopt en geldt dus het resultaat van de 3 verreden kwalificatie heats.
  5. Wanneer het gaat regenen na de semi finales, dan geldt het resultaat van de semi finales per klasse.
2023  MBC de Sluis   Webdesign joomla templates